AMITECH

Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ AMI Việt Nam (AMITECH) được thành lập từ năm 2011, với nhiều năm kinh nghiệm trong các giải pháp Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số, AMITECH đã tham gia và là thành viên tích cực của các dự án Chương trình mục tiêu Quốc gia, Bộ Công thương và Quốc tế cũng như Tư vấn cho các tập đoàn công nghiệp, nhà máy sản xuất trong cả nước.

about
vision-image 1.png

Tầm nhìn

Trở thành một Công ty Công nghệ hàng đầu khu vực trong lĩnh vực Ứng dụng Công nghệ trong Quản lý và Sản xuất Công nghiệp.

web-app-icon 1.png

Sứ mệnh

Mang theo làn sóng công nghệ mới trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, nỗ lực phát triển những Sản phẩm - Dịch vụ - Giải pháp Công nghệ Chất lượng cao "Make in Vietnam", đem lại những giá trị vượt trội cho Khách hàng, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Giá trị cốt lõi

lac quan.png

Lạc quan

Luôn tin vào tương lai xán lạn

tincay.png

Tin cậy

Chúng tôi luôn “Giữ lời”

trachnhiem.png

Trách nhiệm

Quan tâm đến nhân viên, Khách hàng, môi trường, cộng đồng xung quanh

nhiethuyet.png

Nhiệt huyết

Chúng tôi yêu thích những gì chúng ta đang làm