Thứ Tư, 09/11/2022

Cam kết

cam ket.jpg

1. Thông tin của bên thứ ba

Thông tin được cung cấp tại AMITECH có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được AMITECH chọn lọc từ các nguồn khác. Thông tin trên website AMITECH không được coi là khuyến nghị sử dụng, tiêu dùng, đầu tư v.v…, hoặc xác thực của AMITECH về bất cứ một vấn đề, biến cố hoặc sự kiện nào và với bất kỳ mục đích nào, tương ứng với bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

AMITECH không chịu trách nhiệm nếu thông tin không được cập nhật theo mong muốn của bạn. Website Amitech.vn không phải là đơn vị độc lập thẩm định thông tin và sẽ không khuyến cáo bất kỳ một xu hướng tiêu dùng hoặc đầu tư nào. Theo đó, chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin mà chúng tôi đăng tải, bạn sẽ sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng bạn.

2. Liên kết đến và đi từ AMITECH

Các liên kết tại AMITECH có thể dẫn bạn tới các website khác, và bạn thừa nhận và đồng ý rằng AMITECH không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp. Liên kết tới các website khác không cấu thành sự xác nhận của AMITECH về thông tin, sản phẩm, quảng cáo hoặc các tài liệu khác tại những website đó.