Sản phẩm

iNERGY AMS20 – Quản lý năng lượng số ISO 50001

iNERGY AMS20 – Quản lý năng lượng số ISO 50001

Cung cấp nền tảng số hoá Hệ thống quản lý năng lượng cho doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Tự động phân tích tối ưu sử dụng năng lượng và thiết lập đường cơ sở năng lượng, từ đó tính toán kết quả sử dụng năng lượng giúp doanh nghiệp giảm chi phí năng lượng, nâng cao hiệu suất.

iNERGY MONITOR – Giải pháp giám sát quản lý năng lượng

iNERGY MONITOR – Giải pháp giám sát quản lý năng lượng

Dữ liệu năng lượng được đo, giám sát và kiểm soát liên tục (tiêu thụ điện, nước, hơi nước, xăng và khí đốt tự nhiên …) của các khu vực sử dụng năng lượng. Hệ thống cho phép phân tích chi tiết, cài đặt ngưỡng cảnh báo và có thể quản lý đồng thời nhiều khu vực.

SWM SYSTEM – Giải pháp Quản lý kho thông minh

SWM SYSTEM – Giải pháp Quản lý kho thông minh

Giải pháp Quản lý kho hàng: Được xây dựng với các chuyên gia Năng suất hàng đầu của Việt Nam với mục đích: Tối ưu, nâng cao hiệu quả quản lý kho hàng; Giảm thiểu chênh lệch tồn kho; Nâng cao hiệu quả bảo quản hàng hóa; Quản lý hàng hóa theo nhiều đơn vị tính; Vận hành thông suốt giữa các bộ phận

5S MANAGEMENT SYSTEM

5S MANAGEMENT SYSTEM

Hệ thống Phần mềm quản lý số hóa công tác 5S các công ty, đơn vị, tập đoàn. Loại bỏ giấy tờ trong quá trình đánh giá, tiết kiệm tài nguyên. Giảm thời gian và độ trễ trong việc lập kế hoạch và giao nhiệm vụ cho các đơn vị đánh giá 5s. Tiết kiệm thời gian và nhân lực trong quá trình đánh giá hiện trường.

Giải pháp khủng hoảng truyền thông

Giải pháp khủng hoảng truyền thông

Theo dõi giám sát các thông tin của doanh nghiệp trên môi trường mạng, Sử dụng các thuật toán có khả năng quét khắp không gian mạng, lọc những thông tin dựa trên các từ khóa định sẵn, lưu trữ và xử lý, phân tích đưa ra báo cáo phù hợp. Áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI), máy học (Machine learning) để phân tích dữ liệu, phân loại, tự động tổng hợp đánh giá thông tin tốt xấu; Tự đông gửi thông báo khủng hoảng đến các bộ phận quản lý truyền thông

V-EBIS – Hệ thống báo cáo, phân tích cho doanh nghiệp

V-EBIS – Hệ thống báo cáo, phân tích cho doanh nghiệp

Hệ thống BI hiệu quả được dùng để giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định đúng đắn nhất cho việc kinh doanh của mình giữa hàng ngàn lựa chọn. Đây là cách tốt nhất để công ty có thể vượt lên trên đối thủ của mình vì bản thân dữ liệu chính là feedback của khách hàng, là xu hướng của thị trường

V-CMS – Tòa soạn điện tử

V-CMS – Tòa soạn điện tử

Hệ thống có khả năng đáp ứng được các hệ thống website có cấu trúc thông tin phức tạp, mô hình trình bày linh động, các chức năng lõi (core features) đáp ứng gần như đầy đủ các tính năng một tòa soạn báo điện tử hiện đại, với thiết kế module hóa, các tính năng trong core Framework sẵn sàng được mở rộng, nâng cấp về mặt chức năng, chắc chắn sẽ đáp ứng mọi nhu cầu về mở rộng sự phát triển của đơn vị chủ quản, và sự phát triển số lượng độc giả truy cập trong mọi thời điểm

V-ICS – Truyền thông nội bộ

V-ICS – Truyền thông nội bộ

Tạo dựng và phát triển mối quan hệ gắn bó và bền vững giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp

V-AMIS – Advance Metering Infrastructure System

V-AMIS – Advance Metering Infrastructure System

Hệ thống quản lý dữ liệu đo đếm thực hiện nhiệm vụ kết nối các công tơ điện tử tại các điểm đo, truyền dữ liệu đo đếm về tập trung tại trung tâm dữ liệu, xử lý và lưu trữ các thông tin đo đếm này

When:
Until: