Thứ Tư, 23/11/2022

Thương thảo hợp đồng triển khai giải pháp iNergy kết hợp khảo sát các vị trí lắp đặt thiết bị

Phòng giám sát tập trung - Nhà máy Thủy điện Quảng trị

[AMITECH]: Ngày 14/11/2022, Công ty cử đại diện vào Công ty Thủy điện Quảng trị để thương thảo hợp đồng gói thầu "Cung cấp, lắp đặt ứng dụng phần mềm INERGY vào quản lý điện tự dùng tại Nhà máy Thủy Điện Quảng Trị năm 2022".

Phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy

Phòng giám sát tập trung - Nhà máy Thủy điện Quảng trịPhòng giám sát tập trung - Nhà máy Thủy điện Quảng trị

Khảo sát các vị vị trí lắp đặt thiết bị giám sát điện tự dùng ở các tầng: